LexmarkCanon Konica Konica Platinum

Oferta

PageScope Data Administrator

Dzięki tej sprytnej aplikacji administrowanie urządzeniami bizhub staje się łatwe i szybkie. Upraszcza ona programowanie adresów e-mail oraz danych uwierzytelniania / konta użytkownika, umożliwiając masowe pobieranie adresów e-mail z serwera poczty elektronicznej zgodnego z LDAP. Możliwe jest także importowanie i eksportowanie danych uwierzytelniających między różnymi urządzeniami bizhub. Dzięki PageScope Data Administrator integracja nowych urządzeń z istniejącą organizacją pracy przebiega szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Kluczowe funkcje

  • Wygodne programowanie ustawień uwierzytelniania i rozliczania użytkowników bezpośrednio w komputerze

  • Proste ustawianie wszystkich danych e-mail, w tym adresów, treści, tytułów, prefiksów, sufiksów itp.

  • Obsługa wyszukiwania LDAP

  • Szybkie i proste importowanie oraz eksportowanie określonych danych

  • Tworzenie wzorców użytkownika, upraszczających zarządzanie kontami użytkowników*

  • Ograniczenie dostępu do funkcji pozwalające na elastyczne przyznawanie użytkownikom ograniczonych praw administratora – na przykład dla urządzeń indywidualnych – bez ujawniania hasła administratora*

*dostępne w aplikacji Data Administrator 2.0, od lata 2006 roku

Korzyści

  • Wygodna i pozwalająca na zaoszczędzenie czasu obsługa użytkowników z poziomu pulpitu

  • Większa wydajność i przejrzystość funkcji skrzynki