LexmarkCanon Konica Konica Platinum

Oferta

Professional Edition

YSoft SafeQ Professional Edition - dominująca i najlepiej sprzedająca się na rynku europejskim wersja YSoft SafeQ - jest dostosowana do potrzeb średnich i dużych firm, szkół i firm projektowych. Produkt ten zawiera prawie wszystko, co może zaoferować YSoft SafeQ.

Zliczanie wydruków

 • Dokładne ewidencjonowanie on-line podczas procesu drukowania,

 • Natychmiastowe, kompletne wystawianie rachunków za dostarczone zadanie druku dla potrzeb ewidencjonowania off-line

Zliczanie kopiowania

 • Automatyczne blokowanie funkcji kopiowania w przypadku nieuregulowania należności,

 • Efektywne ewidencjonowanie kopiowania z natychmiastowym wystawianiem rachunków,

 • Domyślne automatyczne blokowanie funkcji kopiowania,

 • Pełne obciążenie użytkownika podczas uwierzytelniania z automatycznym blokowaniem w przypadku wygaśnięcia limitów czasowych lub braku kredytu,

 • Opcje indywidualnych ograniczeń w odniesieniu do konkretnych urządzeń w ramach środowiska druku w kategoriach produkcji, koloru, rozdzielczości, kopiowania dwustronnego i rozmiarów papieru.

Centralny system raportowania

 • Centralny serwer oraz administrowanie zbieraniem danych w przedsiębiorstwach i organizacjach z rozbudowaną siecią oddziałów i działów do podłączenia,

 • Łatwe w użyciu parametry (czas, urządzenie, dział, użytkownik, przedsięwzięcie) dla potrzeb wygodnego tworzenia i przystosowywania sprawozdań,

 • Okresowe sprawozdania zgodnie z automatycznie ustawioną dystrybucją poprzez e-mail dla wybranych użytkowników,

 • Graficzne przeglądanie wszystkich odpowiednich długo- i krótkookresowych statystyk (np. poszczególnych urządzeń, typów produkcji, obciążeń pracą,