PageScope Net Care Device Manager

Większa wydajność przy skutecznym monitorowaniu centralnym

Administrowanie biurem nie polega jedynie na zarządzaniu użytkownikami i uprawnieniami. Podstawowym zadaniem każdego administratora IT jest monitorowanie wszystkich urządzeń drukujących w sieci, ich stanu, dostępności i wydajności. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, które nie nadają się do użytku ze względu na brak materiałów eksploatacyjnych lub problemy techniczne, uniemożliwiają pracownikom wykonywanie rutynowych zadań, a przez to negatywnie wpływają na ogólną wydajność biura.

Będący podstawowym elementem pakietu Enterprise moduł PageScope Net Care Device Manager pomaga administratorowi utrzymać stały poziom wydajności wszystkich zarejestrowanych urządzeń drukujących i monitorować w czasie rzeczywistym stan systemu. Jednocześnie ten moduł pakietu PageScope posiada wygodny interfejs oparty na przeglądarce, który służy do szybkiej i łatwej konfiguracji ustawień sieciowych i szczegółowych ustawień urządzeń (nazwa, lokalizacja, departament itp.).

PageScope Net Care Device Manager jest częścią pakietu PageScope Enterprise, który zapewnia wszechstronne, modułowe, podejście do ustawiania, kontroli i zarządzania użytkownikami, urządzeniami wsadowymi i wyjściowymi oraz związanymi z nimi konfiguracjami sieciowymi.

Kluczowe funkcje

 • Automatyczne wykrywanie i rejestrowanie kompatybilnych systemów w sieci, niewymagające procedur ręcznych
 • Szybkie i elastyczne monitorowanie statusu poprzez Internet - ikony sygnalizują dostępność systemu lub problemy.
 • Indywidualne konfigurowanie powiadomień e-mail o zmianach statusu lub problemach, łącznie z elastycznym przydzielaniem puli urządzeń różnym administratorom
 • Szybkie przypisywanie wielu systemom z góry skonfigurowanych ustawień sieci (np. podsieci, bramy, domeny) poprzez szablony
 • Skuteczne wywoływanie odczytów liczników z wielu systemów, również z urządzeń innych dostawców (poprzez MIB OID – identyfikator obiektu) oraz automatyczny eksport, np. do aplikacji księgowej.
   

Korzyści

 • Znaczne zmniejszenie pracochłonności związanej z administrowaniem dzięki pełnemu monitorowaniu poprzez centralny interfejs www
 • Natychmiastowa reakcja na problemy i wąskie gardła dzięki optymalizacji wywoływania statusu i automatycznemu powiadamianiu e-mail
 • Większa wydajność systemu za sprawą zmaksymalizowanego czasu sprawności, a co z kolei pozytywnie wpływa na ogólną wydajność biura
 • Większa motywacja użytkowników – dostępność systemu jest maksymalnie poszerzona, a konieczność interwencji ograniczona do minimum