SafeQ

SafeQ zapewnia pełną kontrolę nad procesami produkcji dokumentów w każdej dużej lub średniej organizacji rządowej, edukacyjnej i finansowej. Dzieję się tak dzięki skutecznej organizacji przepływu prac i odpowiedniej dystrybucji dokumentów na obsługiwane urządzenia.

W każdym profesjonalnie zorganizowanym środowisku biurowym rośnie znaczenie bezpieczeństwa i efektywnej produkcji dokumentów, z tego powodu zarządzanie uprawnieniami użytkowników i zabezpieczenie dostępu do urządzeń stają się ogromną zaletą systemu SafeQ.
 

YSOFT SAFEQ CRISIS PACKAGE

Rozwiązanie druku na poziomie wejściowym, przeznaczone dla małych i średnich firm a także podmiotów administracji publicznej i szkolnictwa - jest szczególnie przydatne do monitorowania wolumenu druku i kopiowania. System obejmuje maksymalnie 10 urządzeń sieciowych i 10 lokalnych. W wersji dla klientów komercyjnych jest limit 150 użytkowników. Crisis Package występuje też w specjalnym pakiecie dla administracji publicznej i szkolnictwa, w tej wersji obsługiwanych jest maksymalnie 700 użytkowników.

Professional Edition

YSoft SafeQ Professional Edition - dominująca i najlepiej sprzedająca się na rynku europejskim wersja YSoft SafeQ - jest dostosowana do potrzeb średnich i dużych firm, szkół i firm projektowych. Produkt ten zawiera prawie wszystko, co może zaoferować YSoft SafeQ.
 

Zliczanie wydruków

 • Dokładne ewidencjonowanie on-line podczas procesu drukowania,
 • Natychmiastowe, kompletne wystawianie rachunków za dostarczone zadanie druku dla potrzeb ewidencjonowania off-line

Zliczanie kopiowania

 • Automatyczne blokowanie funkcji kopiowania w przypadku nieuregulowania należności,
 • Efektywne ewidencjonowanie kopiowania z natychmiastowym wystawianiem rachunków,
 • Domyślne automatyczne blokowanie funkcji kopiowania,
 • Pełne obciążenie użytkownika podczas uwierzytelniania z automatycznym blokowaniem w przypadku wygaśnięcia limitów czasowych lub braku kredytu,
 • Opcje indywidualnych ograniczeń w odniesieniu do konkretnych urządzeń w ramach środowiska druku w kategoriach produkcji, koloru, rozdzielczości, kopiowania dwustronnego i rozmiarów papieru.

Centralny system raportowania

 • Centralny serwer oraz administrowanie zbieraniem danych w przedsiębiorstwach i organizacjach z rozbudowaną siecią oddziałów i działów do podłączenia,
 • Łatwe w użyciu parametry (czas, urządzenie, dział, użytkownik, przedsięwzięcie) dla potrzeb wygodnego tworzenia i przystosowywania sprawozdań,
 • Okresowe sprawozdania zgodnie z automatycznie ustawioną dystrybucją poprzez e-mail dla wybranych użytkowników,
 • Graficzne przeglądanie wszystkich odpowiednich długo- i krótkookresowych statystyk (np. poszczególnych urządzeń, typów produkcji, obciążeń pracą,

 

Enterprose Edition

Rozwiązanie druku przeznaczone dla firm o najwyższych wymaganiach, jeśli chodzi o dyspozycyjność i stabilność systemu. Wersja ta zawiera wszystko, co może zaoferować YSoft SafeQ. W odróżnieniu od Professional Edition wersja Enterprise Edition oferuje np. funkcjonalności klastrowania i równoważenia obciążenia.
 

Proces wdrażania

 • Obsługa setek oddziałów z tysiącami urządzeń wielofunkcyjnych,
 • Całkowicie scentralizowana konserwacja i administracja,
 • Automatyczne wykrywanie dostępnych urządzeń wielofunkcyjnych,
 • Automatyczne rejestrowanie i informowanie o statusie,
 • Minimalne wymagania wobec zasobów systemu,
 • Obsługa sieci o niskiej przepustowości.
   

Obsługa klastrów

Klastrowanie serwerów i równoważenie obciążenia z możliwością utworzenia "farmy serwerowej" składającej się maksymalnie z pięciu serwerów w celu zapewnienia gwarantowanej dyspozycyjności i ciągłej pracy.
 

Terminal professional

Obejmuje wygodnie zaprojektowany ekran dotykowy o rozdzielczości 320 x 240 pikseli, który znacznie upraszcza korzystanie z możliwości operacyjnych i poszerza je. Profesjonalny terminal umożliwia wybór druku lub kopiowania, wybór zadania druku, usuwanie takiego zadania, wybór zadań "ulubionych", ewidencjonowanie projektu oraz autoryzację za pomocą numeru PIN, karty lub obu ścieżek dostępu.
 

Terminal Embedded bezproblemowa integracja z panelem

Platforma YSoft SafeQ Embedded oferuje wygodne i przyjazne dla użytkownika udoskonalenie, które obejmuje wszystkie podstawowe aspekty i potrzeby nowoczesnych środowisk druku zintegrowanych z najnowszymi urządzeniami wielofunkcyjnymi Konica Minolta. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane tak, aby było proste w użyciu dla zwykłych użytkowników oraz łatwe do wdrożenia i utrzymania dla administratorów IT. Podstawowym celem było maksymalne zmniejszenie łącznych kosztów posiadania tego rozwiązania.
 

Ysoft Safeq Embeddes oferuje następujące funkcje

 • Uwierzytelnianie użytkowników zintegrowane z panelem urządzenia wielofunkcyjnego
 • Dostęp do funkcji oparty na grupach uprawnień (druk, kopiowanie, skanowanie, kolor itp.),
 • Śledzenie i dokładne ewidencjonowanie każdego działania użytkownika,
 • Drukowanie w trybie Follow Me (możliwość wybrania i drukowania dokumentu na wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych),
 • Zadania "ulubione" i "pilne",
 • Skanowanie do e-mail za pomocą jednego kliknięcia.

Rozwiązanie to jest dostępne dla wszystkich klientów - od punktów posiadających jedno urządzenie po środowiska firmowe wyposażone w tysiące urządzeń wielofunkcyjnych rozproszonych w oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju.
 

Właściwości

 • Uwierzytelnianie poprzez panel urządzenia wielofunkcyjnego lub za pomocą kart chipowych,
 • Pełne ewidencjonowanie kopiowania, skanowania i drukowania zintegrowane z aplikacjami serwera Ysoft SafeQ,
 • Wyświetlanie wykazów i podglądów zadań oraz informacji o zadaniach druku,
 • Kontrola produkcji oparta na bilansie kredytowym,
 • Obsługa ewidencjonowania przedsięwzięć,
 • Centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami wielofunkcyjnym.
   

Ysoft Safeq Recharging Station

Stanowisko to, przyjmuje monety i banknoty, służy do ładowania kont w ramach systemu YSoft SafeQ. Największą jego zaletą jest całodobowe funkcjonowanie i pełna samoobsługa. To montowane na ścianie urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją. Gotówka, w postaci monet lub banknotów, jest natychmiast dodawana do konta kredytowego użytkownika.

Specyfikacja

Parametry programy

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Minimalne:

Intel Pentium IV 1,4 GHz
RAM 512 MB
Twardy dysk 10 GB, 5400 obr./min
Sieć 100 mb/s

Zalecane:

Intel Pentium IV 1,4 GHz
RAM 1 GB
Twardy dysk 40 GB, 7200 obr./min
Sieć 100 mb/s

Systemy operacyjne:

Windows 2000/2003 Server, Advanced Server, Enterprise Server, serwery Active Directory, Terminal Windows 2000/2003 Server (Citrix)
Linux: Red Hat Linux 9, Enterprise lub nowszy, Fedora Core Linux 1 lub nowszy, Debian Linux 3.1, Suse Linux lub SLES.

Bazy danych:

Microsoft SQL Server 2000(łącznie z klastrową bazą danych), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition, Microsoft SQL Server 2005(łącznie z Express Edition), PostgreSQL Server 8.0/8.1
Bazy danyuch PostgreSQL i MS SQL Desktop Edition stanowią część pakietu dystrybucyjnego SafeQ

Obsługiwane typy kart:

RFID 125 kHz - (TE), Motorola/Indala W26 -(TE), Motorola/Indala W27 - (TE), Motorola/Indala ABA Track II - (TE), Motorola/Indala Lite - (TE), Motorola/Indala KANTECH - (TE), HID - (TE), HID UDF - (TE), HID iClass - (TE), MIFARE - (TE), Dual MIFARE + RFID 125 kHz - (TE), LEGIC Advant - (TE), Unique - (TE), TIRIS 134 kHz - (TE), COTAG - (TE), Karty magnetyczne - (TE), Kody kreskowe (przesuwane) - (TE)